František Pavelčík: Bratři Žurovcové

 

I mezi zájemci o letectví a leteckou historii je poměrně málo známo, že také na severní Moravě žili a působili nadšenci – průkopníci letectví, dlouho a neprávem zapomínaní bratři Žurovcové, kteří žili v malé vesničce Harty poblíž Petřvaldu. Tato vesnička dnes už neexistuje, musela ustoupit výstavbě letiště Mošnov, dnes letiště Leoše Janáčka. Existuje ale v letecké historii, protože právě zde bylo v r. 1912 postaveno první amatérské motorové letadlo.

 

 

Bratři Žurovcové byli čtyři, ale aktivně se letectví věnovali pouze tři. Nejstarší Vilém (1. 3. 1883 - 15. 1. 1935) se vyučil zámečníkem a elektrikářem a projevoval neobyčejný zájem o letectví. Po vyučení odešel do Německa, kde absolvoval průmyslovou školu a na berlínské technice získal diplom elektro a strojního inženýra. Pracoval mimo jiné jako konstruktér u firmy Fokker, později v letecké továrně Albatros Flugzeugwerke v Berlíně - Johanisthalu (od roku 1931 Focke-Wulf Flugzeugbau AG). Usadil se poblíž českých hranic ve Volkersdorfu, kde měl malou továrnu. Po vypuknutí války narukoval k pěšímu pluku, ale brzy byl převelen do leteckých dílen ve Vídeňském Novém Městě. V roce 1916 přešel do Fischamendu poblíž Vídně, kde se spolu s Dr. Ing. T. Kármánem podílel na budování aerodynamického tunelu. O rok později se začal intenzivně věnovat konstrukci upoutaného vrtulníku, který měl nahradit pozorovací balony. První vrtulník, označený PKZ-1 (Petróczy-Kármán-Žurovec) měl čtyři vrtule, poháněné elektromotorem, ale pohon nebyl technicky dořešen. Druhý vrtulník PKZ-2 byl poněkud odlišné konstrukce. Tři rotační motory Le Rhône byly usazeny v příhradových trojúhelníkových ramenech a přes převodovku poháněly dvě protiběžné dvoulisté vrtule (rotory) o průměru 6 metrů. Vrtulník byl stabilizován třemi lany, jejichž pomocí bylo možné regulovat výšku visení a stahovat vrtulník k zemi. Letové zkoušky probíhaly od dubna do června 1918. Při předvádění vojenským hodnostářům 10. června se vrtulník ve výšce asi 20 metrů rozkmital a obsluze se nepodařilo stáhnout ho včas k zemi. Těsně nad zemí se vrtulník naklonil, vrtulemi zachytil o zem a havaroval. Došlo ke značnému poškození jak konstrukce, tak i motorů a z rozhodnutí velitele rakousko-uherského letectva byl celý projekt zrušen.

Počátkem třicátých let se Vilém Žurovec začal zabývat konstrukcí letadla se zkráceným startem. První pokusy s modelem této koncepce prováděl v aerodynamickém tunelu v Berlíně - Adlershofu. Své návrhy si dal patentovat a nabídl je ČSR. Přestože i u nás proběhla řada zkoušek, nakonec příslušná místa projekt k realizaci nedoporučila. Snaha Německa o získání dokumentace vedla k tomu, že Vilém Žurovec byl uvězněn v koncentračním táboře, odkud je propuštěn s podlomeným zdravím a na následky týrání umírá v nemocnici v Bohumíně.

 

 

 

Josef (16. 7. 1889 - 11. 12. 1936) a Leopold (6. 4. 1894 - 9. 6. 1971), oba rovněž vyučení, už asi v roce 1909 či 1910 staví pokusné modely letadel, usměrňováni a při řešení teoretických problémů podporováni bratrem Vilémem. Velkou inspirací jim bylo veřejné předvádění letounu vídeňského inženýra Adolfa Warchalowského, který pro ostravskou veřejnost létal 2. 10. 1910 na lukách za Vítkovicemi. Tato ukázka jejich nadšení pro létání jenom znásobila. Výsledkem tohoto nadšení byl první amatérský motorový letoun, postavený na Moravě. Dokončen byl v roce 1912 a hned poté byl veřejně vystaven v sále hostince V. Huvary v Albrechtičkách. Letoun byl s úspěchem zkoušen na lukách mezi obcemi Harty a Albrechtičky, i když kvůli slabšímu výkonu motoru se dostal jenom do výšky asi 30 metrů.

V roce 1914 vypukla válka a Josef i Leopold narukovali. Josef po základním vojenském výcviku absolvoval pilotní kurz, který ukončil 1. 2. 1916 a dostal rakouský pilotní diplom č. 317. Byl nasazen na ruské frontě, kde byl sestřelen, ale bez zranění se mu podařilo přistát na rakouské straně. V roce 1918 byl i s Leopoldem přičiněním Viléma převelen do Budapešti - Pestszentlörincz, kde se v továrně Dr. Liptáka podíleli na stavbě vrtulníku PKZ-2.

Po válce se všichni tři bratři vrátili do Hartů. Vilém ještě za monarchie koupil v Budapešti dva letouny Fokker D. VI, několik leteckých motorů, čerpadel a jiných součástek. S povolením důstojníků francouzské a anglické mise byl tento materiál proclen na hraničním přechodu v Bratislavě 7. 1. 1920. Protože letoun Fokker D. VI byl jednomístný, Josef Žurovec jeden letoun přestavěl na dvoumístný a létal sólo nebo s odvážlivci z řad místních občanů dělal vyhlídkové lety. To ovšem netrvalo dlouho, protože později při nouzovém přistání po vysazení motoru došlo k poškození a pro nedostatek náhradních dílů a finančních prostředků už letoun nebyl opraven.

 

 

Před budovou terminálu letiště Leoše Janáčka v Mošnově je umístěn malý pomníček s nápisem: "Josefu a Leopoldovi Žurovcovým z Hartů, kteří v těchto místech poprvé vzlétli na letounu vlastní konstrukce". Na druhé straně pomníčku je napsáno: "Ing. Vilému Žurovcovi z Hartů, vynálezci prvního létajícího vrtulníku Kármán-Žurovec v r. 1918 a prvního letadla STOL v r. 1929". Autorem tohoto pomníčku je akademický sochař Miroslav Rybička.

Doufejme, že první souborná výstava (10. 9. - 31. 10. 2008, cukrárna "U Kerekeše", Příbor) o průkopnické činnosti bratrů Žurovcových připomene odborné i laické veřejnosti, že i Morava má své neopominutelné místo v historii letectví.

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk