Kdo byl plk. JUDr. Ing. Vladimír Vaněk?

Na výroční valné hromadě Svazu letců ČR, odbočky č.18 konané dne 3.12.2005 jsme jednohlasně schválili pojmenování odbočky po plk. JUDr. Ing. Vladimíru Vaňkovi. Proč je pojmenování odbočky po něm a kdo to byl?

Narodil se 11. srpna 1911 v Příboře v rodině advokáta. Jeho rodina bydlela v domě č 30 na náměstí. Absolvoval obecnou školu a reálné gymnasium v Příboře. Krátce pracoval jako advokátní koncipient a později začal studovat na právnické fakultě Karlovy university v Praze. Během základní vojenské služby v Litoměřicích absolvoval školu pro důstojníky v záloze.

Okupace Československa zasáhla i do jeho života. Utíká do Polska a jako příslušník polského legionu se účastní na jeho obraně. Při ústupu byl zajat vojáky Rudé armády

a internován až do dubna 1941, kdy je spolu s dalšími československými vojáky propuštěn a převezen na Střední východ. Okamžitě je začleněn do našich jednotek a účastní se bojů o Tobrúk. Zde je povýšen do hodnosti poručíka. Pobyt u pozemního vojska končí náborem k letectvu. 21. října 1942 je přemístěn k letecké skupině v Anglii. Vzhledem ke svému vzdělání a hodnosti je zařazen do kurzu pro navigátory. V Kanadě absolvuje výcvik ve střelbě a bombardování, zde absolvuje školu pro letecké pozorovatele a navigátory. Během kurzu nalétal kolem 170 hodin a je zařazen ke 161. britské peruti v Digly v hodnosti Pilot Officer (poručík). Postupně létal u několika britských jednotek. Byl povýšen do hodnosti nadporučíka a v listopadu 1944 převelen ke 111. OTU (Operational Training Unit - operačně cvičná jednotka), kde byl prováděn výcvik posádek pro 311. Československou bombardovací peruť. Do služby byl zařazen 1. června 1945 a 12. listopadu 1945 byl povýšen do hodnost Flight Lieutenant (kapitán).

Za svou činnost obdržel tato vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, Čs. medaili "Za chrabrost", Čs. medaili "Za zásluhy 1. stupně", Čs. vojenské pamětní medaile a britská vyznamenání: The 1939-1945 Star, The Atlantic Star, The Africa Star a The Defence Medal.

Po skončení války krátce létal u dopravní skupiny, posléze demobilizoval a dokončil studia práv. V Praze vykonává advokátní praxi. Ožení se s manželkou Marií. V roce 1948 dostává z kruhů MNO zprávu, že mu hrozí zatčení. Spolu s 8 kolegy a manželkou opouští Prahu na palubě dopravního letounu. Výcvik v Kanadě na něm zanechal dobré vzpomínky a tak po tříletém pobytu v Anglii se stěhuje do Toronta. Tam nemá jeho právnické vzdělání žádnou váhu a proto zde vystuduje jako inženýr obor geodet – stavitel silnic.

V Kanadě mu těžce onemocní manželka a na radu lékařů se stěhuje v roce 1970 i s dcerou do Kalifornie. Po několika letech mu manželka umírá. Spojení s domovem udržuje přes svého otce, advokáta v důchodu, pomocí zvláštní šifry. Domov v Příboře je stále žádoucím místem, kde by se chtěl vrátit, nebo být mu alespoň nablízku. Rozmýšlel se o přestěhování se do Rakouska.

V roce 1990 je rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovník. Konečně se mu plní sen, navštívit republiku a svůj rodný kraj. Několikrát zde pobývá, naposledy v roce 1999. Zemřel 12. ledna 2005 ve městě San Mateo v Kalifornii.

Měli jsme snahu pozvat ho mezi nás, ale zdravotní problémy mu již nedovolily cestovat a ani nereagoval na náš dopis, kterým jsme ho žádali o souhlas být naším čestným členem. Když jsme zvažovali, po kom odbočku pojmenovat, závažným argumentem bylo, že byl příslušníkem našeho leteckého pluku. Jeho jméno je na památníku letcům na Frenštátské ulici.

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk