Historie 1. dopravního leteckého pluku

1. dopravní letecký pluk vznikl vyjmutím části z po válce ustavené Letecké dopravní skupiny (LDS) 1. dubna 1946. Po sloučení s letištní perutí byl přemístěn na letiště Praha – Kbely. V prosinci 1954 byla 3. a 4. letka s letouny Li – 2 přemístěna do Prešova, aby se obě letky v listopadu 1955 vrátily opět do Kbel. Z velitelské letky byl 14. července 1956 vyčleněn 7. letecký dopravní oddíl určený pro osobní dopravu. Velitelem se stal kpt. Josef Vintrlík. Oddíl zůstal na letišti Kbely, kde v pozměněné podobě působí dodnes.

V srpnu 1959 se pluk přestěhoval na letiště Prostějov a z Prostějova v srpnu 1960 na letiště Mošnov, kde zůstal až do svého zrušení. 31. května 1993 ukončil letovou činnost a 31. prosince 1993 byl zrušen.

 

Jednotlivé názvy

Letecký dopravní pluk od 1. dubna 1946 – 30. září 1949

Letecký dopravní pluk 1 od 1. října 1949 – 30. září 1950

1. letecký dopravní pluk od 1. října 1950 – 31. října 1954

1. dopravní letecký pluk od 1. listopadu 1954 – 31. září 1956

1. dopravní výsadkový letecký pluk od 1. října 1956 – 31. října 1986

1. smíšený dopravní letecký pluk od 1. listopadu 1986 – 31. prosince 1993

 

Pluku postupně veleli tito velitelé

pplk Bohuslav Tobyška 1. dubna 1946 – 30. května 1947

mjr. Josef Hubáček 1. května 1947 – do podzimu 1947

plk. Bohumil Liška podzim 1947 – 7. března 1948

mjr. Viktor Kašlík 8. března 1948 – 11. dubna 1948

pplk. Antonín Liška 12. dubna 1948 – 31. ledna 1949

mjr. František Taiber 1. února 1949 – 27. března 1950

pplk. Josef Sucharda 28. března 1950 – 7. srpna 1953

pplk. Jaromír Novák 8. srpna 1953 – 5. března 1957

pplk. Štefan Jurkovič 6. března 1957 – 24. října 1961

pplk. Jiří Penker 25. října 1961 – 24. června 1965

plk. Vladimír Grolmus 25. června 1965 – 2. listopadu 1977

plk. Ing. Arpád Bárci 3. listopadu 1977 – 31. března 1983

plk. Ing. Otto Vandl 1. dubna 1983 – 15. listopadu 1985 (byl pouze pověřen velením)

plk. Mgr. Vladimír Pešta 16. listopadu 1985 – 31. května 1993

 

Na čem se létalo

Motorová letadla:

Fieseler Fi-156 „Storch“ (K-65 „Čáp“), Siebel Si-204 (C-3D/C-103), Siebel Fh-104 „Hallore“ (C-30 „malý síbl“), Avro 652 „Anson“, Piper L4/K Cub, Messerschmitt Bf-108 „Tajfun“, Percival P-28 „Proctor“, Fairchild UC-61 "Forwarder", Aero Ae-45, Junkers Ju-52/3m, Douglas C-47 A/B, Lisunov Li-2, Iljušiny IL-12, IL-14, Antonovy An-2, An-12, An-26, Let L-410 Turbolet

 

Vrtulníky:

Mi-1, Mi-4, Mi-8, Mi-17

 

Kluzáky:

Walco CG-4A „Haig“ (Hadrian, voj. zn. NK-4), C-25 „Cybin“ (NK-25), JAK-14 (NK-14)

 

Za svoji existenci pluk

nalétal 287 720 hodin

provedl 541 256 letů

přepravil 886 496 osob

přepravil 20 306 tun materiálu

vysadil 518 746 výsadkářů

shodil 42 510 zásobníků

 

Nejdéle sloužící příslušníci pluku

38 let mjr. Václav Branžovský- technik pro el. spec.

34 let mjr. Jiří Pinkas – starší palubní kontrolor

33 let letovodi - mjr. Jaroslav Selner, mjr. Ladislav Bezstarosti

32 let mjr. Květoslav Kovařík

31 let pal RTG mjr, Ladislav Jerguš

31 let pal. technik Ján Slivka

30 let piloti plk. Václav Růžička, pplk. František Trojka a pal. technik Hynek Chlup

 

U Dopravního pluku sloužilo za dobu jeho existence 1640 příslušníků létajícího personálu, přes 570 příslušníků technického personálu a kolem 200 příslušníků štábu.

Po ustavení pluku přešla z LDS i velká směsice letové techniky pod LDP. Byla to původně z velké části kořistní technika, teprve později byl pluk vybaven výrobky našeho průmyslu. Společným rozpoznávacím znakem bylo trupové číslo začínající písmenem D -.

Nejrozšířenější letoun kurýrní skupiny byl Fi – 156 (5ks), Piper L4/K (5ks). Z velké techniky to byly Ju - 52/3m (12ks), C – 47 „Dakota“ (13ks). V roce 1952 pluk vybaven 9 ks Li – 2 a dvěma letouny IL – 12. První letoun IL – 14 (krátký) ještě sovětské výroby byl dodán k pluku v roce 1955. Postupně přicházely letouny v provedení Av - 14 -24 a Av – 14 – 32. Po roce 1958 přicházely k pluku Av – 14T naší výroby (27 ks). V roce 1962 byla ustavena samostatná skupina na letišti Prostějov vybavená 6 letouny AN – 2. Všechny letouny byly od roku 1957 značeny již posledním čtyřčíslím výrobního čísla. Nastala doba na kterou všichni příslušníci nejraději vzpomínají.

Rok 1980 je předělový. Pluk doslal první turbovrtulovou techniku, dva letouny AN – 12. Dalším typem byl AN – 26 (6 ks) dodaným v roce 1982 a L – 410 (9 ks) v roce 1984.

Technika byla nejen dodávána, ale i rušena.V roce1954 byly zrušeny poslední Ju – 52, 1959 „Dakoty“ a Li – 2, 1977 AN – 2, 1985 IL – 14, které se tak staly nejdéle sloužícím typem.

Pluku příslušely i vrtulníky. V roce 1956 byly dodány Mi – 4 (44ks), 1986 Mi – 8 (10 ks), které byly umístěny v Prostějově., Mi – 17 (18 ks) umístěné již v Mošnově.

Pod velení pluku byla přidělena v roce 1951 letka kluzáků. Z typů to byl C-25 „Cybin“ (NK-25) a JAK-14 (NK-14). Letka byla zrušena v roce 1956 po poškození většiny kluzáků větrnou smrští. Jako tažné letouny se používaly IL-12.

 

Stinné stránky

Ani Dopravnímu pluku se nevyhnuly katastrofy při nichž zahynuli lidé.

20. srpna 1948 Siebel Si-204 zahynula tříčlenná osádka, 25. září 1951 DC-3 5 členů osádky, 30. listopadu 1952 5 členů osádky, 3. července 1956 DC-3 zahynulo 5 členů osádky + 15 cestujících, 22. srpna 1964 IL-14T 6 členů osádky + 3 technici a jeden cestující. 8. října 1968 při nočním létání vstoupil do běžící vrtule technik rtm. Mikula Boris. 27. února 1974 Mi-4 zahynul pal. technik, který spadl při letu s uvolněným střelištěm.

 

Hlavní úkoly

Mimo výcvik plnil pluk především přepravní úkoly, ke kterým byl určen. Byly to výsadky, ale i speciální úkoly, jako přepravy jahod z Bulharska, přepravy technického skla a barevných kovů, přepravy zaměstnanců ambasád, očkovací vakcíny do Mongolska, technické dokumentace do Volgogradu, motokrosařů do Suchumi, chloroprenu ze Zakavkazska do Otrokovic. V pozdější době pak přepravy personálu a munice na střelby stíhačů do Astracháně, na Balt, či do NDR. Nejdelší let byl s IL-14 7. prosince 1955 z Moskvy do Kbel v trvání 7 hod. 45 min. V pozdější době přepravy display týmů na jejich vystoupení do zemí celé Evropy.

Reprezentací pluku a ukázkou pilotního umění byl SZOBI KVARTET s letouny L-410, který se zúčastnil jako jediná skupina této kategorie letounů na světě mnoha leteckých dnů.

Celá historie pluku, společně se vzpomínkami příslušníků létajícího i technického personálu, je zaznamenána v knize 1. letecký dopravní pluk, jejímž autorem je pplk Miroslav Moudrý .

 

Náhled obálky knihy 1. dlpl od M. Moudrého

 

Obsah © Svaz letců Příbor, z. s. | Design & grafika © Pavel Šenk